skip to Main Content

Sourcing - Supply Chain Management

Et godt elektronikprodukt er i høj grad afhængig af en god og sund Supply Chain.  ecoes bistår med at sondere, udsøge og screene de rette løsninger / teknologier og komponenter, fra de bedste producenter leveret på de bedst mulige betingelser.

En god Supply Chain skal defineres og afklares helt der ude, hvor producenterne operer – deres fødekæde skal også være sund – og i tiden “miljø bevidst” – for at kunden får et sundt og konkurrencedygtigt slutprodukt ud til sine kunder.

ecoes medvirker til at tilsikre en strategisk tilgang til producenterne, indhentning af tilbud, indgåelse af aftaler, indkøb til udvikling og NPI. Og herunder også de daglige håndteringer af leverandører og eksterne partnere omkring den løbende produktudvikling og produktion.

Back To Top