skip to Main Content

Green Procurement

Ændringer i RoHS, REACH og Conflict Minerals regulativer vil påvirke elektronik industriens Supply Chain i de kommende år – også. Kendskab til hvad der ligger forude er vigtigt – at forberede virksomheden i dens arbejde omkring Supply Chain partnere og kunder.

ecoes’ kunder får hjælp til at screene producenternes ydelser og produkter (se også Sourcing) – udsøge de producenter, som har en klar målsætning og handleplan for Grønne elektronikprodukter – og bistå omkring:

  • Dokumentation for Green Procurement – under hensyntagen til blandt andet EU’s direktiv omkring RoHS og REACH/SVHC (echa).
  • Dokumentation for det færdige produkts eller mellemvares indhold af Conflict Free Minerals (CMI) – i henhold til de retningslinjer som blandt andet udstikkes af Responsible Minerals (tidl. Conflict Free Sourcing Initiative – cfsi).

RoHS

Restriction of Hazardous Substances.
Bly, Kviksølv, Cadmium, Phthalater mfl.

Responsible Minerals Initiative

RMI / cfsi

Responsible  Minerals Initiative.
Tidl. Conflict Free Sourcing Initiative

REACH

Registratiom, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Back To Top