skip to Main Content

FMC - Full Manufacturing Cost

 Hvad koster det at producerede den færdige løsning? Alt inklusive.

  • Komponenter og rå-materialer.
  • Processer / bemanding.
  • Fragt og told; tid og penge.
  • Backup – råvarer såvel som udstyr.
  • Udstyr for produktion og test; drift, vedligehold, afskrivning….

Hvor er der noget at ”jagte” – opsætte mål for optimering, på den korte bane og over tid?

Back To Top