skip to Main Content

DFS / DFT / DFx - Design For.... ?

Evaluering og sparring omkring produktets egenskaber med hensyn:

  • Sourcing (DFS) – er det de rette komponenter der indgår – kan de skaffes; også i morgen?
    Gode produktidéer fortjerner også en god Supply Chain; tænkes sourcing ind fra starten, øges mulighederne for at komme godt i mål betydeligt.
  • Test (DFT) – kan produktet testes effektivt; tid og egenskaber?
  • Manufacture (DFM) – hvordan bringes det til produktion – hvor er der flaskehalse? Yield, produktionstid, backup mv. Med andre ord, er dette produkt klar til produktion?
  • Risc (DFR) – hvor er der produkt risici og i hvilken grad; sole-source komponenter, snævre tolerancer, skrøbelige komponenter og processer?

ecoes tilbyder det kritiske blik, en 2nd opinion, sparring omkring løsninger og muligheder, der understøtter en god, stabil og sund supply chain.

Back To Top