skip to Main Content

.... lokal og uafhængig freelance konsulent og rådgiver ....

med speciale i "Component Engineering" og "Sourcing" inden for elektroniktekniske discipliner.

ecoes Consulting vil som projektdeltager bidrage aktivt til at projektinteresser og teknologier  – produktionstekniske samt de kommercielle aspekter kommer til at gå op i en højere enhed.

Der arbejdes tæt sammen med interessenter på tværs af organisationen igennem alle faser af udviklingsforløbet, inkluderende en bred vifte af elektroniktekniske teknologier og snitflader –  såvel hos veletablerede som hos nytænkende producenter og partnere.

  • Afdække projektkrav med henblik på
  • at udvælge nye leverandører/producenter i samarbejde med Udvikling, Indkøb / Sourcing og Produktion,
  • og herunder udvikle og støtte den overordnede leverandørbase.
  • Sikre, optimere og overvåge omkostninger og risici gennem hele udviklings og pre- og slutproduktionsprocessen.
  • Håndtere materiale-, miljø– og omkostningsdata på nye komponenter og processer.
Back To Top